googleb6385bbd17eff74d.htmlgoogleb6385bbd17eff74d.html
Geen syndicus nodig ?

KLEINERE MEDE EIGENDOM ?


EEN EIGENAAR WIL ZELF SYNDICUS ZIJN, MAAR KAN EEN PROFESSIONELE HULP GEBRUIKEN BIJ OPSTART ?


De wet legt aan elke mede eigendom de verplichting op om een syndicus aan te stellen. Gezien de verantwoordelijkheid die de syndicus draagt, wordt bij voorkeur een professionele syndicus - zoals Re4Y - ingeschakeld. In kleinere gebouwen kan een mede eigenaar de taak van syndicus op zich nemen.


Indien Uw mede-eigendom een mede-eigenaar wil aanstellen als syndicus kan Re4Y - Ludwig Genie U helpen bij de opstart.


Wij organiseren voor U de eerste algemene vergadering volgens de door de wet bepaalde procedures,  starten met U een administratief dossier op, gaan na of U al de nodige contracten afsluit. Kortom wij zorgen voor een optimale start.


Deze service wordt aangeboden aan mede-eigendomen met maximaal acht kavels.


Tarief :   750 €, inbegrepen opstart administratief dossier, organisatiie eerste algemene vergadering, nagaan benodigde contracten. Maximaal 15 uren.


Niet inbegrepen in dit tarief : kosten aangetekende zending ( 7 € / brief ), zaal en consumpties vergadering. Extra uren : 50 € / uur.


Contacteer Re4y


Naar 'Contact'